Joomla 2.5

twilight1.jpgtwilight2.jpg3.jpg

VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės pastato rekonstrukcija ir šilumos ūkio renovacija

Projekto vykdytojas Šalčininkų raj, savivaldybė

Projekto pavadinimas

VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės pastato rekonstrukcija ir šilumos ūkio renovacija

Įgyvendinimo vieta

Šalčininkai

Paramos suma

1,352 mln. litų

Projekto vertė

1,352 mln. litų

Įgyvendinimo trukmė

12 mėn.

2005 m. gruodžio mėnesį baigėsi projekto „Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės pastato rekonstrukcija ir šilumos ūkio renovacija“ įgyvendinimas. Pagrindinis šio projekto tikslas buvo: padidinti energijos vartojimo efektyvumą Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninėje. Pagerinti ligoninės pastato patalpų mikroklimatą bei ligonių slaugymo ir personalo darbo sąlygas.

Paramos lėšomis buvo atlikti šie darbai: apšiltinti 752 kv.m ligoninės pastato stogo dangos, vietoje senų medinių sumontuoti nauji, plastikiniai langai (1891 kv.m), lauko duris pakeistos naujomis (211 kv.m), atlikta 2 -jų šilumos mazgų renovacija. Projekto metu atlikta pastato rekonstrukcija leido pastato šildymui suvartoti mažiau šilumos energijos. Šilumos mazgų renovacija leido taupiau ir efektyviau vartoti gaunamą šilumos energiją, sumažino elektros sunaudojimą, skirtą šildytuvų eksploatacijai. Kabinetai ir ligonių palatos pasidarė šiltesni ir jaukesni, pagerintos darbo sąlygos 234 ligoninės darbuotojams, pagerintos slaugymo sąlygos 5300 ligoniams per metus.

Projektui „Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės pastato rekonstrukcija ir šilumos ūkio renovacija“ buvo skirta 1 352 tūkstančiai litų paramos. Projektas buvo įgyvendintas panaudojus 658 255 tūkstančių litų paramos. Likusi paramos suma buvo sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus.

Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės direktorius Zbignev Semenovič sako:
- Planuojame sutaupyti 279103 kWh šilumos energijos per metus, jau šiais metais planuojame sutaupyti 50 tūkstančių litų lėšų ir nukreipti jas ligoninės medicininės įrangos įsigijimui. Atlikus stogo remontą atsirado sąlygos įrengti kardiologijos poskyrį ir pradėti akušerinio skyriaus remontą ligoninės priestate. Tokia parama iš ES struktūrinių fondų buvo vienintelis būdas pagerinti Šalčininkų rajono ligonių slaugymo sąlygas, nes nuosavų lėšų renovacijai ligoninė per artimiausius 10 metų skirti negalėtų.

2012 VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė